Studenckie Dni Jakości

Jednym z największych i najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Naukowe Koło Towaroznawstwa CARGO jest konferencja Studenckich Dni Jakości, która skupia studentów oraz doktorantów z całej Polski. Już od 2011 roku stała się jedną z najważniejszych konferencji w Polsce w dziedzinie towaroznawstwa oraz ważnym wydarzeniem naukowym Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Stanowi świetną platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dyskusji w obszarze współczesnego towaroznawstwa. Daje możliwość ciekawej dyskusji i wymiany poglądów na takie tematy jak problemy związane z bezpieczeństwem i kształtowaniem jakości żywności czy ekologicznymi aspektami konsumpcji. Jest to dwudniowe spotkanie, które pozwala na zebranie studentów z różnych ośrodków akademickich oraz umożliwia rozwój uczestników zarówno na poziomie intelektualnym jak i komunikacji interpersonalne
Studenckie Dni Jakości to nie tylko wydarzenie naukowe. Istotnym punktem konferencji jest impreza integracyjna w klubie studenckim Bukszpryt, gdzie uczestnicy mają również szansę sprawdzić swoje zdolności wokalne podczas karaoke, nawiązać nowej znajomości oraz cieszyć się morskim klimatem uczelni. Celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy ale również nawiązanie współpracy między uczelniami oraz spotkanie z praktykami i przedsiębiorcami prężnie działającymi w dziedzinie towaroznawstwa.
Konferencja nie mogłaby zostać zorganizowana bez wsparcia władz uczelni. Tradycją jest, że Studenckie Dni Jakości odbywają się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. zw. dr. hab. inż. Janusza Zarębskiego oraz Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr. hab. Andrzeja Grzelakowskiego. Także Parlament Studentów Uniwersytetu Morskiego oraz Gdyńska Szkoła Filmowa są bardzo zaangażowane w organizację konferencji. Oprócz tego co roku wspiera nas również Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek. Współpracujemy również z wieloma przedsiębiorstwami, które wykazują się ogromnym wsparciem we współfinansowaniu konferencji. Jest to mi.in. Port Gdynia, Kram, Centrum Graficzne Gryf, Browar Amber, Dr. Oetker, Mega Coffee, Opatowicz & Walker Co..
W tym roku (2018) odbyła się VI Konferencja Studenckich Dni Jakości pod hasłem „Młodzi Towaroznawcy wobec wyzwań współczesnego towaroznawstwa”. Uczestnicy mieli szansę zaprezentować się na kilku płaszczyznach towaroznawstwa:
• współczesne trendy towaroznawstwa,
• bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności,
• konsument w świetle wymagań współczesnego rynku,
• ekologia w towaroznawstwie,
Gościliśmy 33 studentów z wielu uczelni m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a także Politechniki Gdańskiej.
Podczas tegorocznej edycji Studenckich Dni Jakości, spotkanie rozpoczęto panelem dyskusyjnym pt. „Towaroznawstwo w opinii młodych – perspektywy i szanse rozwoju”. Wyniknęła ciekawa dyskusja i wymiana poglądów na temat współczesnego towaroznawstwa, w której wzięli udział uczestnicy konferencji oraz przedstawiciele potencjalnych pracodawców, wśród których byli: Pani Aleksandra Godlewska z Portu Gdynia S.A., Pan Adam Opatowicz z Centrum Ekspertyz Opatowicz & Walker Co. oraz Pan Krzysztof Urbanowicz, prezesa firmy Mega Coffee i jednocześnie absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Zaprezentowane prace dotyczyły kwestii związanych m.in. ze współczesnymi trendami w towaroznawstwie oraz bezpieczeństwem i jakością żywności. Zwrócono również uwagę na ekologiczne aspekty towaroznawstwa, które w dzisiejszych czasach zyskują coraz bardziej na znaczeniu z powodu wzrastającej świadomości konsumentów w zakresie ochrony środowiska. Przedstawione prace dotyczyły również zagadnień z zakresu metod i technik doskonalenia jakości wyrobów i usług oraz towaroznawczych aspektów zarządzania produktem.
Podczas konferencji wyróżniono najlepsze prace. Miejsce pierwsze zajęły Ilona Podkowa-Zawadzka z pracą pt. „Wpływ rodzaju surfaktantu na właściwości żeli pod prysznic” oraz Katarzyna Sarna także z Radomia z artykułem pt. „Zastosowanie biosurfaktantów do wytworzenia nowoczesnych żeli pod prysznic o podwyższonym bezpieczeństwie stosowania”. Drugie miejsce otrzymała Julia Szulc z Poznania z tematem „Pesto z liści rzodkiewki jako innowacyjny produkt zero waste”. Miejsce trzecie zdobyli studenci Uniwersytetu Morskiego, Alicja Bulczak z pracą pt. „Kostki rosołowe, czy warto je stosować? Ocena fizykochemiczna wybranych koncentratów rosołowych” oraz Maciej Świtalski z artykułem pt. „Ocena jakości sensorycznej kapusty kwaszonej wybranych producentów”. Wszyscy wyróżnieni studenci otrzymali nagrody z rąk Komitetu Naukowego.
W roku 2016 odbyła się V edycja Studenckich Dni Jakości pod hasłem „Rola towaroznawstwa w kształtowaniu współczesnego rynku”. Prezentacje ustne uczestników dotyczy następujących obszarów:
• ekonomiczne aspekty
w towaroznawstwie,
• przyrodnicze aspekty
w towaroznawstwie,
• ekologiczne aspekty
w towaroznawstwie,
• społeczne aspekty
w towaroznawstwie,
• prawne aspekty w towaroznawstwie,
• systemy zarządzania w towaroznawstwie,
• towaroznawstwo w logistyce.
Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab. Piotra Jędrzejowicza oraz Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowskiego. Jak co roku patronat objął również Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka. Sponsorami byli: Port Gdyni, Polski Rejestr Statków Certyfikacja, Browar Amber, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Centrum Doradczo-Szkoleniowe, Dr. Oetker, Bukszpryt, Parlament Studentów Akademii Morskiej, Open Finance, Hotel SPA Faltom, Graal, Hurtownia Materiałów Budowlanych oraz Opatowicz & Walker Co.. Patronat medialny objęli: Radio Gdańsk, Przemysł Farmaceutyczny i Owocowo-Warzywny, Akademicki Kurier Morski i Trójmiasto.pl. Partnerami w organizacji konferencji była Gdyńska Szkoła Filmowa oraz studio Andrex Fotografia i Filmowanie.
W obradach wzięło udział 73 studentów oraz doktorantów z 7 ośrodków akademickich, m.in. z Poznania, Krakowa, Radomia, Łodzi, Gdańska, Gdyni oraz Krosna.
Podczas konferencji zostały poruszone zagadnienia związane towaroznawstwem takie jak aspekty zarządzania produktem i marką czy bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności. W przemówieniach poruszono również temat kreowania innowacyjnych technologii oraz dyskutowano na temat metod i technik doskonalenia jakości oraz systemów zarządzania jakością w logistyce czy ekologii. Zaprezentowane prace odzwierciedlały silne zaangażowanie uczestników we współczesne problemy towaroznawstwa.
Podczas V edycji Studenckich Dni Jakości również wyłoniono najlepsze prace. Pierwsze miejsce zajęli Bartłomiej Pąperski i Bartłomiej Gładkiewicz z Politechniki Łódzkiej za prezentację pt. „Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej w ocenie konsumentów”. Na miejscu drugim triumfowali Klaudia Młoda-Brylewska, Marcin Ogonowski oraz Michał Mikołajczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę pt. „Preferencje konsumentów dotyczące wyrobu toreb zakupowych oraz ocena ich jakości i wpływ na środowisko”. Miejsce trzecie należało do Anny Flis i Pauliny Kaczmarczyk z Uniwersytetu Morskiego za artykuł pt. „Wpływ warunków przechowywania na jakość wina” oraz Kingi Koniecznej, Katarzyny Schulz, Magdaleny Urbaniak i Jessici Wowra za pracę pt. „Preferencje konsumentów na rynku herbat typu Earl Grey”. Wyróżnienie otrzymała Dominika Czerwonki za Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu za pracę pt. „Wpływ rodzaju ekstraktu otrzymywanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla na właściwości przeciwdrobnoustrojowe, fizykochemiczne i użytkowe samoprzylepnych preparatów przeznaczonych do utrzymania czystości toalet”.
Wszystkie prace zaprezentowane podczas Studenckich Dni Jakości wpisują się w zagadnienia współczesnego towaroznawstwa, które w dzisiejszych czasach stoi przed wieloma wyzwaniami. W coraz większym stopniu ważna staje się jakość, a konsumenci oraz szybki postęp technologiczny wywierają ogromny wpływ na postępowania towaroznawców. Jako Koło jesteśmy ogromnie dumni, że możemy oferować przyszłym młodym towaroznawcom miejsce do spotkań, wymiany wiedzy, poglądów i osiągnięć naukowych. Prace przygotowywane przez studentów i doktorantów są pełne nowych, innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształtowania, oceny i ochrony jakości. Mamy nadzieję, że Studencki Dni Jakości staną się tradycją Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.